Sök
Juridik utbildning – allt du behöver veta!

Juridik utbildning – allt du behöver veta!

Vill du bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, eller kanske ändra inriktning och starta en helt ny karriär, kan en utbildning inom juridik vara ett intressant alternativ. Det finns ett stort utbud av utbildningar inom det juridiska området och många av dessa håller dessutom en bra nivå, där du utan tvekan kommer att utveckla just den kompetens som du anser att du behöver. 

Arbetar du till exempel som inköpare är det kanske främst utbildningar med inriktning på köprätt och inköpsjuridik som är mest intressanta för din del. Hanterar du försäljning via internet är det främst kurser som fokuserar på konsumenträtt och regler om dataskydd som känns mest angeläget. Och vill du arbeta inom något av de traditionella juristyrkena som t ex domare, åklagare eller advokat är det juristlinjen på något av landets universitet som är det självklara valet. Oavsett vilket område eller vilken yrkesroll inom juridiken som intresserar dig så finns det en utbildning för just det ändamålet. 

Utbilda sig till jurist

Att utbilda sig till jurist är inte särskilt ansträngande, faktum är att det inte kräver någon ansträngning över huvud taget. Begreppet jurist är nämligen inte en skyddad titel och vem som helst kan därför kalla sig för jurist. Även du kan kalla dig jurist, detta trots att du kanske inte har tagit en enda lektion i juridik i hela ditt liv. Annorlunda är det med titeln advokat, som är en skyddad titel. Uppger du att du är advokat, utan att vara medlem av Advokatsamfundet, kan du bli åtalad och dömd till böter för detta. 

Vad som är väsentligt när du väljer din utbildning är därför inte titeln utan att du är tydlig med vad du vill få ut av dina studier, det vill säga vilken kunskap som du ha efter det att du har genomfört utbildningen. Inga juridiska utbildningar medför att du får en formell titel varför du helt kan fokusera på kunskapen. När du väl har skaffat dig den kunskap som du vill ha finns det inte något som hindrar dig från att titulera dig som till exempel inköpsjurist, arbetsjurist, boendejurist eller vad du nu själv tycker är lämpligt.  

Juristlinjen

Vill du arbeta inom något av de klassiska juridiska yrkena som till exempel domare, åklagare eller advokat måste du ha en juristexamen från juristlinjen vid något av landets universitet. I normal studietakt innebär juristlinjen att du studerar under nio terminer, det vill säga fyra och ett halvt års heltidsstudier. Blir du antagen till juristlinjen kommer du att få en mycket bra utbildning inom juridik som öppnar de flesta portar på den juridiska arbetsmarknaden. Du bör dock vara varse om att konkurrensen om bra juristjobb är hård. 

Vissa universitet erbjuder kortare utbildningar inom juridik, oftast motsvarande tre års heltidsstudier. Dessa kortare juristutbildningar är bra och håller självfallet universitetsnivå, men de ger inte den behörighet som krävs för att du ska kunna arbeta som domare, åklagare eller advokat. Har du som ambition att arbeta inom något av dessa yrken bör du därför inte välja någon av dessa kortare utbildningar utan enbart fokusera på att bli antaget till juristlinjen.  Vill du däremot arbeta som till exempel paralegal eller försäkringsjurist kan dessa kortare utbildningar vara ett intressant alternativ. 

Juridik utbildning
Det du behöver veta om juridikens utbildning!

Andra utbildningar inom juridik

Vill du inte arbeta inom någon av de traditionella juridiska yrkena, och inte heller studera vid ett universitet, har du fortfarande en rad olika utbildningar att välja mellan. Även om en examen från juristlinjen alltid är bra att ha i fickan är det kanske något överdrivet med en komplett juristexamen om du endast vill förbättra dina juridiska kunskaper inom det område som du arbetar. Vill du ha bättre kontroll på regelverket i din yrkesroll som inköpare, socialarbetare eller avdelningschef, är det i de flest fall en betydligt bättre avvägning att välja en kortare och mer specialiserad kurs, inom just det ämnesområde inom juridiken som är relevant för din del.  

Privata utbildningar inom juridik

Det finns ett stort utbud av bra utbildningar med inriktning på juridik även utanför universitetsvärlden. Ofta är dessa dessutom anpassade till folk som är yrkesverksamma och är därför möjliga att kombinera med ett heltidsarbete. Utbildningarna varierar från en eller ett par dagar till ett par år och du kan välja mellan utbildningar där du fysiskt måste vara plats och utbildningar på distans. Det har egentligen inte någon betydelse vilket område inom juridiken som det är som du vill förkovra dig inom – det finns kurser för de flesta områden som till exempel arbetsrätt, avtalsrätt, boenderätt, EU-rätt, familjerätt och köprätt för att endast nämna några exempel. 

Kostnaden för utbildningar inom juridik

En avgörande skillnad mellan de utbildningar som erbjuds av universiteten och de privata utbildningarna är kostnaden. Du måste i och för sig betala för det mesta av litteraturen på universitetet, men i övrigt är universitetsutbildningarna i princip helt kostnadsfria. Väljer du en privat utbildning måste du själv, eller din arbetsgivare, betala kostnaden för utbildningen och denna kan uppgå till betydande belopp. Men även om det kostar en slant är det i de flesta fall en bra investering, såväl för dig själv som för arbetsgivaren. 

Utbildning lönar sig

Som regel gäller att utbildning lönar sig, i vart fall om du väljer din utbildning med omsorg. Var därför både noggrann och kräsen när du ska välja din utbildning. Det gäller oavsett om du ska studera juridik på universitet eller väljer privata utbildningar. Väljer du en juridisk utbildning med ett bra kursinnehåll och inom ett område som intresserar dig, kommer din utbildning att betala tillbaka sig själv mångfalt. Detta gäller såväl i plånboken som genom att du får bättre och mer intressanta arbetsuppgifter. 

Ta del av diskussionen

Senaste kommentarer