Sök
Personlig utveckling övningar med Guidar.se

Personlig utveckling övningar med Guidar.se

Övningar är en naturlig del av vardagen för dig som arbetar med din personliga utveckling. Det är inte tillräckligt att läsa böcker eller besöka föredrag, vill du åstadkomma en förändring krävs även praktisk handling. Detta sker oftast genom att utföra olika övningar, för att sakta men säkert röra sig mot den version av dig själv som du vill uppnå. 

Samtidigt måste du ha klart för dig att du aldrig kommer att nå något slutmål. Personlig utveckling är något som man arbetar med hela livet och målet är i ständig rörelse. Vad du möjligtvis uppnår är olika delmål. Men när du har lyckats att uppnå ett delmål fortsätter du raskt vidare mot nästa delmål, detta samtidigt som du dessutom måste öva och träna för att behålla de färdigheter eller den utveckling som du redan har uppnått. 

Övningarna beror på vilken typ av personlig utveckling som du har fokus på

Vilka övningar som du bör utföra beror helt och hållet på vad det är för typ av personlig utveckling som du är fokuserad på. För vissa innebär personlig utveckling att utveckla egenskaper som leder till att man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. För andra handlar det om att minska sin stress och oro i syfte att finna ett inre lugn. De övningar som man gör för att förbättra sitt ledarskap på arbetsplatsen skiljer sig bjärt i kontrast mot de övningar som man utför för att kunna slappna av och varva ner i vardagen. 

Övningar för dig som är intresserad av personlig utveckling i form av mindfulness

Är du intresserad av mindfulness finns det ett stort antal olika inriktningar att välja mellan. Men även om det finns olika inriktningar är de samtliga baserade på liknande pedagogik och struktur. För dig som tar de första stegen inom området för mindfulness är upplägget ofta baserat på olika former av andningsövningar där du ska ha fokus på din andning samtidigt som du kopplar bort omvärlden. När du har passerat nybörjarstadiet kommer andningen fortfarande att vara ett grundläggande moment, men den kommer att kompletteras med övningar som rör olika känslotillstånd och hur du hanterar dessa. 

Det råder inte någon brist på övningar vad avser personlig utveckling i form av mindfulness, eller andra former av meditation för den delen. Svårigheten ligger snarast i att välja övningar som passar dig, både med avseende på din personlighet och vilken tid som du har till ditt förfogande. Det finns program där du förväntas att lägga ner ett par timmar om dagen på olika övningar men det finns även alternativ där det är tillräckligt med så lite som tio minuter varje dag. Ta därför god tid på dig när du ska göra ditt val och välj ett alternativ som du vet att du klarar av att följa under lång tid framöver. 

Personlig utveckling övningar
Vilken typ av personling utveckling strävar du efter?

Övningar för dig som är intresserad av att bli en bättre ledare

För många som befinner sig i en chefsposition är en förbättring av ledarskapsrollen en viktig del av den personliga utvecklingen. Yrkesrollen är en betydelsefull del av den personliga identiteten och därför något som prioriteras högt. För den som vill arbeta med att förbättra sitt ledarskap är utbudet av kurser och övningar stort och det är något som de flesta större företag erbjuder sina anställda. Ofta består kurserna av olika moduler som till stor del utförs på distans och där kursdeltagarna förväntas att utföra olika övningar på egen hand. 

Övningar för allmänt välbefinnande 

En stor del av de övningar med anknytning till personlig utveckling som finns tillgängliga på internet har ofta fokus på allmänt välbefinnande, både mentalt och fysiskt. Den kanske vanligaste formen av övningar är yogaövningar vilka tar sikte på både den mentala och den fysiska dimensionen av den personliga utvecklingen. Intresset för yoga har skjutit i höjden sedan ett antal år tillbaka och det är en utveckling som ser ut att fortsätta i oförminskad styrka. Yoga har tveklöst kommit för att stanna och utgöra en del många människors vardag under lång tid. 

Utöver yoga finns det ett mycket stort utbud av övningar som kan sägas ha fokus på allmänt välbefinnande. Det har egentligen inte någon betydelse vad du anser vara viktigt för ditt allmänna välbefinnande – du kommer att finna kurser och utbildningar även inom det området. Du kan även enkelt finna olika former av så kallade “communities” runtom på internet där deltagarna har samma inriktning som du vad avser personlig utveckling. Genom dessa kontakter kan du få bra tips och rekommendationer om vilka övningar som är relevanta och var du kan hitta dessa. 

Konsten att välja rätt övningar för den personliga utvecklingen

Det är en delikat uppgift att välja rätt övningar när man arbetar med sin personliga utveckling. Att det finns ett stort utbud av övningar är inte på något sätt synonymt med att alla övningar är bra, eller ens lämpliga. Som alltid gäller det att du inte stressar fram ett beslut, utan i lugn och ro går igenom de olika alternativ som står till ditt förfogande. Därefter är det alltid god idé att vända sig till personer som använder sig, eller har använt sig, av de olika övningarna och be dessa personer om deras uppfattning. Detta är i de flesta fall den säkraste metoden för att du ska finna bra övningar, detta oavsett vad du fokuserar på i din personliga utveckling.  

Ta del av diskussionen

Senaste kommentarer